Utbildningar

VerksamhetRFSL

RFSL Västmanland är en politiskt oberoende avdelning till RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

All skolinformationsrelaterade ärenden och förfrågningar som riktar sig till ungdomar och personer upp till 30 år hänvisas till RFSL Ungdom Västmanland: vastmanland@rfslungdom.se