Om RFSL Västmanland

Om ossRFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en organisation med cirka 8000 medlemmar och 34 avdelningar spridda över Sverige.

RFSL bedriver en mängd olika verksamheter och projekt. Till exempel har RFSL en stödmottagning, en utbildnings- och certifieringsverksamhet, verksamheten Newcomers (en stödgrupp och mötesplats för nyanlända i Sverige) och en enhet som arbetar särskilt med hiv och hälsa. RFSL:s internationella arbete är också omfattande och vi samarbetar med med hbtqi-organisationer i till exempel Sydafrika och Indonesien. RFSL arbetar därutöver med löpande politisk påverkan och opinionsbildning.

På avdelningsnivå är RFSL en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops.

På RFSL förbundets hemsida finns svar på många frågor.

Under rubriken  Verksamhet/stöd hittar du länkar till olika stödmottagningar mm:

https://www.rfsl.se/verksamhet/stod

Under rubriken hbtqi fakta hittar du t.ex. normkritik, könsdysfori, begreppslista osv

https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta

Under rubriken Verksamhet hittar du t.ex Publikationer där det finns en mängd bra material att läsa:

https://www.rfsl.se/verksamhet/publikationer