Flera bra länkar

Om ossRFSL

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

https://www.mucf.se/

Tex deras puiblikationer:

https://www.mucf.se/publikationer/kategori/hbtqi

Speciellt denna om skolan:

https://www.mucf.se/publikationer/trygga-och-inkluderande-miljoer

Och deras utbildningar tex

Öppna skolan

Beskrivning

Öppna skolan är en utbildning om normer, inkludering, och hbtqi-perspektivet som riktar sig till såväl skolpersonal som beslutsfattare.

Upplägg

Kursen består av tre delar:

Förstå

Förändra

Workshop

Innehåll

Utbildningen ger er förståelse och kunskap för hur begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever och kunskap om hur skolan kan förebygga detta genom att arbeta aktivt med normmedvetenhet och inkludering. Utbildningen kan göras på egenhand eller tillsammans.

Utbildningens workshop-del innehåller arbetsmallar som hjälper er att driva ett systematiskt arbete för att utveckla arbetet med hbtqi-frågor. Dessa rekommenderar vi att ni genomför tillsammans. De är fristående och kan göras i önskad ordning. Avsätt ca 60 minuter per arbetsmall. 

Tidsåtgång

Webbutbildningen tar cirka 60 minuter + tid för det systematiska arbetet.

https://mucf.learnifier.com/a1/catalog/session/7a69a53f-46a8-4ca6-ab00-86cf8c3f62b3?prid=245620

Forum för Levande Historia

Har gratis utbildningar och speciellt denna för skolelever:

https://www.levandehistoria.se/klassrummet/hbtq

Den har elevsidor, lektionsupplägg och läararhandledning.

HBTQ, NORMER & MAKT

Det här materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du några av de personer som kämpat för respekt och alla människors lika värde och rättigheter.

Kontaktuppgifter till Ungdomsmottagningen (UM) Västmanland

Adress/postadress

Ungdomsmottagningen Västmanland

Munkgatan 20B

722 12 Västerås

Telefonnummer för frågor och tidsbokning

021-17 62 30

(Går även att kontakta oss via Mina sidor på 1177.se eller via chatt med Bank-ID, från 16 år)

Verksamhetschef Ungdomsmottagningen Västmanland

Marina Gääw

marina.gaaw@regionvastmanland.se