Utbildningar

På gångRFSL

RFSL Utbildning

AB är en del av RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Företaget ägs av RFSL och består av försäljning av hbtqi-certifieringar, utbildningar och konsultuppdrag.

Överskott från RFSL Utbildning AB:s hbtqi-certifieringar och övriga tjänster används för att finansiera delar av RFSL:s verksamheter för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och i världen.

Webbutbildningar med hbtqi-fokus

Att känna till och förstå hbtqi-personers rättigheter är inte en åsiktsfråga – det handlar om mänskliga rättigheter. Med RFSL:s webbutbildningar läggs grunden för en arbetsplats där alla känner sig välkomna.

RFSL:s webbutbildningar med hbtqi-fokus ger dig och dina anställda en god inblick i hbtqi-frågor. Här får du lära dig om arbetsmiljö, diskriminering, bemötande och hur normer påverkar oss. Med ny kunskap kommer också ökad förståelse – utbildningarna är riktiga ögonöppnare med andra ord. Målet är att ökad kunskap leder till att fler blir inkluderade, både i arbetslivet och i samhället i stort.

Webbaserad utbildning med interaktivitet

E-learning möjliggör ett flexibelt lärande där du som deltagare kan gå utbildningen i den takt och på den plats du vill. RFSL:s webbkurser varvar pedagogiska illustrationer med filmklipp och interaktiva övningar som ger utrymme för reflektion. Titta på exemplet från Grundutbildning hbtqi för att få en bild av uppbyggnaden.

RFSL ger hbtqi-utbildningar med kvalitet

Kunskapen inom RFSL bygger på flera decenniers erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och i världen. När du går en utbildning hos oss kan du vara säker på att vi vet vad vi pratar om. Välkommen att ta första steget mot en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna.

Vi erbjuder tre olika webbutbildningar:

Grundutbildning HBTQI

Webbkursen ger en innehållsrik inblick i hbtqi-frågor. Utbildningen innehåller fyra moduler där du får lära dig om: Normer, Hbtqi-begrepp, Hbtqi-historia, Diskriminering, Arbetsmiljö och Bemötande och ger grundläggande kunskap och inspiration för fortsatt arbete med frågorna. Varje modul tar cirka 30 minuter att genomföra. När du är klar med webbkursen kan du skriva ut ett personligt diplom. Titta gärna på trailern för Grundutbildning hbtqi.

Grundutbildningen finns på svenska och engelska. Ange i din beställning vilket språk du vill ha. Till grundutbildningen finns ett fördjupningsmaterial som du kan köpa till för 995 kr.

Hbtqi, hälsa och bemötande​

En webbkurs för er som vill få fördjupad kunskap om hbtqi-personers hälsa och livsvillkor samt vad som styr hälsoutfall. Kursen belyser hur omgivningens bemötande påverkar hälsan, presenterar hälsofrämjande faktorer och ger konkreta tips och verktyg för ett inkluderande bemötande. Kursen är cirka 40 min lång och passar alla som i sitt arbete möter andra människor. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskap om hbtqi.

Diskrimineringslagen i praktiken

Den här webbkursen passar er som vill fördjupa er i diskrimineringslagen. Kursen går igenom diskrimineringslagens uppbyggnad med särskilt fokus på aktiva åtgärder och ger konkreta tips och verktyg för arbetet för att främja allas lika rätt och möjligheter på arbetsplatsen. Kursen är cirka 35 min lång och passar alla verksamheter. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskap om hbtqi.

Inte på vår arbetsplats

Denna webbkurs går igenom vad trakasserier och sexuella trakasserier är, hur diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen fungerar, och hur ni kan jobba för att få till ett preventivt arbetsmiljöarbete. Kursen innehåller konkreta tips och verktyg för att kunna arbeta preventivt mot trakasserier på arbetsplatsen. Kursen är cirka 40 min lång och passar alla verksamheter. Kursen förutsätter att deltagarna har viss grundläggande kunskap om hbtqi.

https://www.rfslutbildning.se/s/utbildningar/webbutbildning-med-hbtqi-fokus

https://www.rfslutbildning.se/s/utbildningar-forelasningar

https://www.rfslutbildning.se/s/forandringsarbete