Styrelsen

Om ossRFSL

RFSL Västmanlands styrelse

Ordförande: Carita Widjeskog
Sekreterare: Mia Burell och Pernilla Pettersson
Vice ordförande: Anton Dmytriiev
Kassör: Mia Virkkala
Ledamöter:
Marshel Otieno (Mash)
Marianne Möllerström
Mir Abu Reyad
Lenah Muliwa Mulwa (Shontelle)
Catharina Rundberg
Maria Johansson

  • Obi- Maskot

Valberedning
Jens & Amir

Revisorer
Johanna & Jimmy