Styrelsen

Om ossRFSL

RFSL Västmanlands styrelse 2019

 

 

2019 års styrelse med Magnus Kolsjö som årsmötesordförande och förbundsordförande Sandra Ehne och vice förbundsordförande Deidre Palacios närvarande vid årsmötet.

 

Till ordförande valdes Carita Widjeskog

 

Till vice ordförande valdes Gunilla Albért

 

Övriga ledamöter;

Kassör Rigmor Hellsten (sittande till vänster på gruppbilden)

 

Shonna L Mulwa

 

Sumair Ali Khan

 

Maria Ekman

 

Joshua Ssempebwa

 

Maria Johansson

 

Catharina Rundberg (sittande till höger på gruppbilden)

Ulrika Ahl (stående, tredje från höger på gruppbilden)

Mir Abu Reyed valdes också in, men på grund av personliga skäl avsade han sig sitt uppdrag på det första ordinarie styrelsemötet.

 

Som adjungerad sekreterare valdes Mia Burell, för övrigt vår verksamhetskoordinator med huvudansvar för Newcomers