Årsmöte 2023

MedlemsträffarRFSL

Årsmöte 9 mars 2023

VIll du förändra världen?

RFSL Västmanlands årsmöte hålls i Västerås den 12 mars kl 14.00.
Viktor Larsons plats 1.

Temat är ”Vill du förändra världen?”

Årets RFSL Västmanland volontär utses varje år på årsmötet.

I år har styrelsen dessutom beslutat att det går bra att nominera även personer utanför RFSL.

Årets volontär är en person som gjort något extra bra för hbtqi personer i Västmanland. Det kan också vara en organisation eller personer i en organisation. Vill du föreslå någon? Maila till oss vastmanland@rfsl.se

Vi behöver veta personens namn, adress, telefonnummer gärna e-mail och förstås varför du anser att denna person/organisation ska få priset.

Styrelsen behöver också utökas.

Vill du vara med i styrelsen eller vill du nominera (föreslå) någon annan till styrelsen– maila dina förslag till vastmanland@rfls.se

Vi behöver personer som är allmänt intresserade eller vill bevaka en viss fråga, men så behöver vi dessutom en kassör.

Det går bra att nominera till alla platser i styrelsen och det går också bra att nominera de som redan sitter så vet de att de har stöd.

Idag har vi

 • Rigmor Hellsten, kassör och firmatecknare
 • Annika Kieri, sekreterare och firmatecknare
 • Peter Forsberg, vice ordförande
 • Gunilla Albért, ordförande och firmatecknare
 • Alieu Jahwne, styrelseledamot och kontaktperson för newcomers
 • Maria Hammarström, ledamot

Do you want to change the world?

RFSL Västmanlands annual meeting are in Västerås on March 12 at 2 p.m.
Viktor Larsons plats 1.

The theme are ”Do you want to change the world?”

The RFSL Västmanland volunteer of the year is appointed every year at the annual meeting.

This year, the board has also decided that it is fine to also nominate people from outside the RFSL.

The volunteer of the year is a person who has done something extra good for LGBTQ people in Västmanland. It can also be an organization or people in an organization.

Want to suggest someone? Email us vastmanland@rfsl.se

We need to know the person’s name, address, phone number, preferably e-mail, and of course why you think this person/organization should receive the award.

The board also needs to be expanded.

Do you want to be on the board or do you want to nominate (suggest) someone else to the board – email your suggestions to vastmanland@rfls.se

We need people who are generally interested or want to monitor a certain issue, but we also need a treasurer.

It is fine to nominate for all places on the board and it is also fine to nominate those who are already sitting so they know they have support.

Today we have

 • Rigmor Hellsten, treasurer and signatory
 • Annika Kieri, secretary and signatory
 • Peter Forsberg, vice chairman
 • Gunilla Albért, chairman and signatory
 • Alieu Jahwne, board member and contact person for newcomers
 • Maria Hammarström, member

Årsmöte 14 mars 2021

Handlingar till årsmötet hittas här:

Verksamhetsberättelsen:
https://drive.google.com/file/d/1s_Nt_XuZrpMaWPeJ9TvuwR12ltewJD_a/view?usp=sharing

Verksamhetsplanen:
https://drive.google.com/file/d/1O_51JXXhU9iCaaVBxRp6Gdnr67CGy3md/view?usp=sharing


Årsmöteshandlingar

Test

test

sdf

sdf

sdf

sdfsdf

Test 2