Medlemsträffar

På gångRFSL

Medlemsmöten för samtliga medlemmar hålls en gång i månaden, oftast sista torsdag varje månad.

Se mer i vårt kalendarium.