Styrelsen

RFSL Västmanlands styrelse 2021

Ordförande Gunilla Albért

Vice ordförande Peter Forsberg

Kassör Rigmor Hellsten 

Sekreterare: Annika Kieri

Ledamöter:

Maria Johansson