Utbildningar

RFSL

RFSL Västmanland är en politiskt oberoende avdelning till RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

Du kan få information om aktuella utbildningar om du mailar oss.