Stödgrupper

Om ossAdmin

Stödgrupper med beteendevetare och sexolog Tove Lindén (Fil.Dr.) startar veckan efter påsklovet (v.15).

20 % Covid 19-rabatt för medlemmar i RFSL under april – juni 2021

Med start i veckan efter påsklovet kommer vi i RFSL Västmanland att erbjuda stödgrupper på olika teman i Zoom och målet är att samla deltagare från hela Sverige. Genom att ses online öppnas här en möjlighet upp för HBTQIA+-personer att delta i en professionell stödgrupp, samt att nätverka och lära känna nya människor oavsett var i landet man bor. (Se grupperna längre ned på sidan)


Covid-19 har drabbat hela samhället och begränsar idag kraftigt våra möjligheter till social kontakt. HBTQIA+-personer som grupp är extra utsatta då en hög andel redan innan Covid-19 levde mer isolerat, hade det tufft med psykisk ohälsa och upplevde ett bristande stöd från omgivningen. Detta har nu förvärrats. Utsattheten i relationer riskerar att öka och man kan i högre grad tvingas bo med familjer som inte respekterar en. 

Vi i RFSL Västmanland vill göra vad vi kan för att bidra till minskad ensamhet och dåligt mående hos landets HBTQIA+-personer. Vi är därför väldigt glada över att inleda ett samarbete med Tove Lindén (Fil.Dr.) som är en erfaren terapeut och sexolog. Hon är HBTQIA+-positiv och har förståelse för och vana vid att möta personer med ett icke-normativt sätt att förhålla sig till kön.

Hennes specialområden är sexualitet, sexuell identitet och relationer oavsett könsidentitet, sexuell läggning och relationsform. Hon har vidare stor erfarenhet av att arbeta med frågor kopplade till trauman, våld i nära relationer och PTSD, samt livskriser, nystarter, kronisk stress, utbrändhet och depression. Tove är även kunnig kring frågor som rör BDSM/kinky och flersamhet (Poly, RA).

Tove beskriver sig själv så här:
” Min kunskap och kompetens bygger på en kombination av teoretiska studier, praktisk yrkeserfarenhet och egna livsupplevelser. Jag har gått en lite annorlunda väg och kombinerar olika utbildningar och yrken. Jag har även rest mycket och levt sammanlagt 5 år utomlands. Jag är själv en överlevare från våld och har erfarenhet av att ta mig upp ur utanförskap och mental ohälsa. Detta gör det lättare för mig att sätta mig in i och förstå många olika människors personlighet och livssituation. 

Jag drivs av min nyfikenhet, min vilja att förstå beteenden, att lösa problem och att hjälpa andra människor må bra. Jag beskrivs som en varm, empatisk, öppen, inkluderande och accepterande person. Jag är även analytisk, rak och tydlig i min kommunikation och ser på olika frågeställningar med ett outside-the-box-perspektiv.”

Temagrupperna är öppna för alla HBTQIA+-personer oavsett om de är medlemmar i RFSL eller inte. Det finns även möjlighet till enskilda samtal med Tove, samt att få relationsstöd – det som heteronormativt kallas parterapi.

* Tisdagar 14.00-15.30                           HBTQIA+ – 65+              
13, 20, 27 april & 4, 11 maj

* Tisdagar 19-20.30                               Vi som kommit ut ur garderoben 
13, 20, 27 april & 4, 11 maj

* Onsdagar 19-20.30                              Att vara bisexuell kvinna
14, 21, 28 april & 5, 12 maj

* Torsdagar 19-20.30                             Stolta närstående eller förälder till
15, 22, 29 april & 6, 20 maj                    HBTQIA+ -person/personer

* Lördagar 15-16.30         Vardagstrauma – Hur är det att vara Queer på en liten ort?

17, 24 april & 8, 15, 22 maj

             

Välkommen att kontakta Tove om ni vill att en grupp med visst tema skapas på annan dag och tid än de nu erbjudna. Det går även bra att föreslå andra teman att prata om.

Antal personer: 5-8/grupp

Sessionslängd: 1,5 timme

Antal gånger: 5 ggr med möjlighet till förlängning.

Pris per person: 350 kr (280 kr)/gång. Inför start betalas 5 ggr, dvs. 1.750 kr (1.400 kr).

Under perioden april-juni 2021 får alla medlemmar i RFSL 20% rabatt för individuella sessioner och gruppsamtal. Långtidssjukskrivna, arbetslösa, studenter och pensionärer får alltid 15 % rabatt hos Tove.

För nya personer erbjuds ett kostnadsfritt 30 minuters samtal i Zoom för att lära känna Tove.

För frågor om grupperna, eller för att anmäla sig skriver man till Tove via hennes hemsida https://drtovelinden.com/ eller via hennes mejl dr.linden.sexolog@gmail.com.

Tove har även en Facebooksida: https://www.facebook.com/ToveLindenPhDTerapeut